העמק הוא חלום 10


טכניקה
שמן על בד
גודל
110x80 ס"מ