העמק הוא חלום 11


טכניקה
שמן על בד
גודל
82x84 ס"מ