העמק הוא חלום 13


טכניקה
שמן על בד
גודל
100x90 ס"מ