העמק הוא חלום 14


טכניקה
שמן על בד
גודל
113x89 ס"מ