העמק הוא חלום 16


טכניקה
שמן על בד
גודל
110x85 ס"מ