העמק הוא חלום 17


טכניקה
שמן על בד
גודל
87x56 ס"מ