העמק הוא חלום 18


טכניקה
שמן על בד
גודל
125x60 ס"מ