העמק הוא חלום 3


טכניקה
שמן על בד
גודל
123x80 ס"מ