העמק הוא חלום 4


טכניקה
שמן על בד
גודל
126x93 ס"מ