העמק הוא חלום 5


טכניקה
שמן על בד
גודל
145x70 ס"מ