העמק הוא חלום 6


טכניקה
שמן על בד
גודל
100x90 ס"מ