העמק הוא חלום 9


טכניקה
שמן על בד
גודל
108x194 ס"מ