העמק הוא חלום 1


טכניקה
שמן על בד
גודל
125x90 ס"מ