השיח במדבר


Topics
נוף
טכניקה
שמן על בד
גודל
100X70 ס"מ