ספור הבריאה- גן העדן: אדם וחווה, הנחש והתפוח, ספור נוח- קשת בענן