רוצח (II)


טכניקה
טכניקה מעורבת על בד
גודל
טכניקה מעורבת על בד
שנה
2002